برای پرداخت عوارض خودروی خود کلیک کنید.

پرداخت الکترونیک عوارض خودرو از آن مواردی است که با ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیک در کشور بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. از همین رو برخی از شهرهای بزرگ کشور در اقدامی قابل تحسین، این قابلیت را برای مردم ایجاد کرده‌اند که به راحتی از خانه یا محل کار خود به صورت اینترنتی عوارض خودرو خود را پرداخت کنند. اگر شما هم به دنبال پرداخت آنلاین عوارض خودرو خودتان هستید می‌توانید با توجه به شهر خود این عوراض را اینترنتی پرداخت کنید.

    درباره عوارض خودرو

  عوارض و مالیات های شهری در زمره مبالغی است که مدیریت شهری با اتکا به آن، امورات شهر را مدیریت می‌کند و هر گونه خللی در این زمینه باعث نارسایی در ارائه خدمات شهری می شود

                                                                                  ادامه

 

تبصره ۶ ماده ۴۲ :

به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبه مبلغ عوارض سالیانه خودرو‌های سواری تولید داخل، قیمت فروش کارخانه و برای خودرو‌های وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشد، که همه ساله براساس آخرین مدل خودرو‌ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد.