امامزاده باقر (ع) – بيستون

در جنوب شهر بيستون صحن و سراى امامزاده باقر (ع) نواده امام هفتم باب الحوائج حضرت امام موسى کاظم (ع) توجه هر رهگذرى را معطوف به خود مى کند اين عتبه شريف که پناهگاه عاطفى مردم منطقه و اقصى نقاط ميهن عزيز و اسلاميمان مى باشد مصدر کرامات وفيوضات وامور خارق العاده اى مى باشد . دلکده حرمش ، حريمى محرم براى راز و نياز نيازمندان و متوسلين به خاندان نبوى وعلوى است که اينک نيازمند مساعدت شما فرد خير و ني...