گوردخمه برناج

Category:

Description

گوردخمه برناج در 14 كيلومتري شمال غربي شهر بيستون و در ابتدای روستای برناج قرار دارد. ورودی اين گوردخمه به سمت جنوب تراشيده شده است. گوردخمه فاقد هرگونه تزئين است اطراف اين گوردخمه نيز قابي تراشيده شده است . سقف گوردخمه طاق مانند است به طوري که اختلاف بخش های جلويي با انتهای آن 40 سانتيمتر است. کف گوردخمه نيز به شکل نامنظم و گودی کف از دهانه 12 سانتی متر است. از نظر پلان اين گوردخمه داراي پلاني مربع شكل است كه طول هر ضلع آن 95 سانتي متر مي باشد . همچنين ارتفاع اتاقك اين گوردخمه از كف تا سقف آن 95 سانتي متر است. ارتفاع گوردخمه از کف جاده حدود 10 متر است. بر بالای اين گوردخمه آب پری تراشيده شده است تا در فصل بارندگی آب باران را به طرفين هدايت کرده و موجب حفظ آن شود. برخی این گوردخمه را به دوره ساسانی و برخی آن را به دوره اشکانی منتسب کرده اند. این اثر در تاریخ 1381/10/10 به شماره 7000 به ثبت آثار ملی رسیده است.